Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
280924    
Ημερομηνία Έκδοσης:
15/6/2022 2:33:16 μμ
ΑΔΑ:
Ψ4954653Π4-1ΗΚ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
15/6/2022 2:39:07 μμ

Φορέας:
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης

Θέμα:
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Υποέργου «Στα βάθη της Ασίας» της Πράξης "Στα βάθη της Ασίας" (MIS 5123573) ενταγμένης στο Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
Ζερνιώτη Δέσποινα

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
annou_@hotmail.com

Τροποποιήθηκε:
15/6/2022 11:39:09 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις