Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
279934    
Ημερομηνία Έκδοσης:
14/6/2022 4:38:58 μμ
ΑΔΑ:
ΩΔ2Ζ4653Π4-ΙΦ7    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
15/6/2022 2:43:26 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της Πράξης «Προηγμένο Σύστημα Πολυτροπικής, Καταγραφής, Αποτύπωσης, Τεκμηρίωσης και Ανάδειξης Ανασκαφικού Έργου - ARCHAEORAMA" με Κωδικό Πρότασης Τ6ΥΒΠ-00439 (MIS 5056317) στο πλαίσιο της Δράσης “Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»”, του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
mglarentzou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
15/6/2022 11:43:28 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις