Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
285598    
Ημερομηνία Έκδοσης:
17/6/2022 1:21:03 μμ
ΑΔΑ:
9ΠΖΡ4653Π4-Φ53    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
17/6/2022 2:05:01 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Θέμα:
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Επείγουσες ανασκαφικές εργασίες», για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
ekaravoulias@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
17/6/2022 11:05:01 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις