Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
291254    
Ημερομηνία Έκδοσης:
21/6/2022 11:44:02 πμ
ΑΔΑ:
Ψ41Α4653Π4-ΓΗΙ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
21/6/2022 12:07:59 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Ανακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Υποέργο 3 «Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες» του έργου: «Επένδυση πρανών τμημάτων χειμάρρου Κρασοπούλι με συρματοκιβώτια για την προστασία του, επισκευή αναβαθμών χειμάρρου Κρασοπούλι, καθαρισμός κοίτης χειμάρρου Κρασοπούλι»

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
vapostolidou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
21/6/2022 9:07:59 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις