Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
298818    
Ημερομηνία Έκδοσης:
27/6/2022 3:32:17 μμ
ΑΔΑ:
9ΤΖΒ4653Π4-ΡΙ5    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
27/6/2022 3:54:52 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που αφορά στο Yποέργο 1 με τίτλο: «Συλλογή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση υλικού» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Ψηφιακές δράσεις προβολής του αρχαιολογικού χώρου Απτέρας με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής» (MIS 5031271), που θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων.

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
Παπαδοπούλου Ελένη

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Email Καταχωρητή:
nchristodoulou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
27/6/2022 12:54:54 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις