Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
310206    
Ημερομηνία Έκδοσης:
29/6/2022 2:09:06 μμ
ΑΔΑ:
ΨΩΡΣ4653Π4-Σ7Χ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
30/6/2022 12:34:24 μμ

Φορέας:
Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας

Θέμα:
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Υποέργου (1) με τίτλο «Δημιουργία μόνιμης έκθεσης του Ανακτόρου στο κτήμα Τατοΐου» που υλοποιείται απολογιστικά με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του έργου «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΩΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ» με ΟΠΣ ΤΑ 5150268.

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
Φωτοπούλου Σταυρούλα

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
apapagianni@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
30/6/2022 9:34:25 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις