Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
401874    
Ημερομηνία Έκδοσης:
23/8/2022 4:05:41 μμ
ΑΔΑ:
9Η2Σ4653Π4-ΧΤΟ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
23/8/2022 4:12:33 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη των ταφικών τύμβων (Τ Ι και Τ ΙΙ) της Τ.Κ. Τούμπας του Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς» της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΤΥΜΒΩΝ (Τ Ι ΚΑΙ Τ ΙΙ) ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ» (MIS 5060277) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς.

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
Στρατούλη Γεωργία

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
vtsitagianni@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
23/8/2022 1:12:34 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις