Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
518114    
Ημερομηνία Έκδοσης:
24/10/2022 6:54:52 μμ
ΑΔΑ:
ΡΟΓ74653Π4-68Π    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
25/10/2022 4:51:33 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΕΝAΛΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚEΣ ΕΡΓΑΣIΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑIΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟEΡΓΟΥ 3» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ-ΑΠΟΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝAΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑIΟΥ ΔIΌΛΚΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5034532

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
Κουρκουμέλης Δημήτρης

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
billoky@hotmail.com

Τροποποιήθηκε:
25/10/2022 1:51:35 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις