Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
170678    
Ημερομηνία Έκδοσης:
15/4/2024 2:13:48 μμ
ΑΔΑ:
68ΕΘ46ΝΚΟΤ-ΕΑΔ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
19/4/2024 5:33:21 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων ΙΔΟΧ προσωπικού που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του υποέργου 2 Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου με τίτλο «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων του Δήμου Παλλήνης».

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
Ανδρίκου Ελένη

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
garmakollas@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
19/4/2024 2:33:21 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις