Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔΥΑΤ/448083/295577/12066    
Ημερομηνία Έκδοσης:
30/10/2017 4:05:33 μμ
ΑΔΑ:
ΩΕΡΘ4653Π4-Ξ0Ω    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
30/10/2017 4:11:37 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων

Θέμα:
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ, και δεκατεσσάρων (14) ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου «Περάτωση της Ανασκαφής στο Δέλτα Φαλήρου, σχεδιαστική αποτύπωση, τοπογράφηση, προστασία καθώς και συντήρηση, καταγραφή μελέτη και τεκμηρίωση των ευρημάτων»,το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον ΣΑΕ 514-ΠΔΕ 2016 και ΠΔΕ 2017 «2014ΣΕ51400006» (π.κ. 1960ΣΕ01400000) των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του ΥΠΠΟΑ.»

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
Χρυσουλάκη Στέλλα

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
amarkou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
30/10/2017 2:13:13 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις