Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΔΟΥ/7849/5746/80/44    
Ημερομηνία Έκδοσης:
8/1/2020 4:11:46 μμ
ΑΔΑ:
ΩΩΕΖ4653Π4-Ζ5Σ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
9/1/2020 9:54:00 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το 1ο υποέργο «Μόνιμη έκθεση των συλλογών του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων» της ενταγμένης στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» Πράξης «Οργάνωση Μόνιμης Έκθεσης Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός αποθηκών» (ΟΠΣ 5007851) που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
Παπαδοπούλου Ελένη

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
dkorakaki@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
9/1/2020 7:54:01 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις