Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΡΕ/352973/248557/3322    
Ημερομηνία Έκδοσης:
8/7/2020 2:52:49 μμ
ΑΔΑ:
ΨΝ494653Π4-Η2Ψ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
8/7/2020 4:02:17 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Θέμα:
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου Ολοκλήρωση αρχαιολογικών εργασιών αποκάλυψης και ανάδειξης Βασιλικών Β & Δ στη Νικόπολη της προγραμματικής σύμβασης που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016», ΣΑΕΠ 530 με ενάριθμο Κ.Α.2014ΕΠ53000007

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΘΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
epaulidis@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
8/7/2020 1:02:19 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις