Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΙΛ/497690/351918/3277    
Ημερομηνία Έκδοσης:
11/9/2020 5:57:20 μμ
ΑΔΑ:
Ψ19Ψ4653Π4-ΕΚΜ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
15/9/2020 12:30:58 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΗΡΥΓΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΟΡΡΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΡΥΓΜΕΝΟ ΛΟΥΤΡΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ, ΤΟΝ ΚΗΡΥΓΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΟΡΡΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΡΥΓΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», ΜΕ ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2014ΣΕ51400006 (πκ 1960ΣΕ01400000)» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
Στρατούλη Γεωργία

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
vtsitagianni@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
15/9/2020 9:31:00 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις