Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΙΛ/644045/456601/4513    
Ημερομηνία Έκδοσης:
17/11/2020 3:10:43 μμ
ΑΔΑ:
6ΑΝ64653Π4-Σ7Ι    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
17/11/2020 11:42:14 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΕ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΠΕ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη των ταφικών τύμβων (Τ Ι και Τ ΙΙ) της Τ.Κ. Τούμπας του Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς» της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΤΥΜΒΩΝ (Τ Ι ΚΑΙ Τ ΙΙ) ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ» (MIS 5060277) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς.

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
Στρατούλη Γεωργία

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
mparharidou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
17/11/2020 9:42:15 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις