Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΜΘ/ΤΔΟΥ/600609/425501/4126/2485    
Ημερομηνία Έκδοσης:
29/10/2020 12:20:38 μμ
ΑΔΑ:
ΨΡΝΠ4653Π4-ΕΘΚ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
19/11/2020 11:05:01 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωση του ΑΜΘ για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με πεντάμηνη σύμβαση.

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
Κουκουβού Αγγελική

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
apapadimitropoulou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
19/11/2020 9:05:03 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις