Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/ΤΔΟΥ/607251/430481/5831/1145    
Ημερομηνία Έκδοσης:
2/11/2020 10:56:54 πμ
ΑΔΑ:
67ΧΩ4653Π4-ΕΗΟ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
14/12/2020 11:17:13 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
Γιούνη Βιβή

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
nkiramarios@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
14/12/2020 9:17:13 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις