Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΤΡΙ/ΤΔΟΥ/608657/431498/2711/1020    
Ημερομηνία Έκδοσης:
2/11/2020 12:56:01 μμ
ΑΔΑ:
97ΑΕ4653Π4-ΝΒ5    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
17/12/2020 2:12:08 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Ανακοίνωση υπ' αριθμ ΣΟΧ 3_2020, πρόσληψης ΙΔΟΧ προσωπικού, 5μηνης απασχόλησης, ειδικοτήτων ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης, Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης, Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού-Καθαριότητας,έτους 2021

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
k.raptis@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
17/12/2020 12:12:08 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις