Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
309523    
Ημερομηνία Έκδοσης:
29/6/2022 5:41:04 μμ
ΑΔΑ:
ΨΥΞΗ4653Π4-Ζ08    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
29/6/2022 6:05:16 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Περίληψη της υπ.αρ. 308870/29-06-2022 διακήρυξης διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση φύλλων μολύβδου στο πλαίσιο του έργου "Αποκατάσταση Δίδυμου Οθωμανικού Λουτρού Βέροιας"

Είδος Απόφασης:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Υπογράφων:
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
etouparlaki@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
29/6/2022 3:05:17 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις