Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
552889    
Ημερομηνία Έκδοσης:
14/11/2022 1:59:47 μμ
ΑΔΑ:
94Ψ54653Π4-ΣΦΩ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
14/11/2022 2:39:21 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεσης προμήθειας μίας (1) σύνθεσης με παγκάκια – καθίσματα για την κάλυψη των αναγκών στάσης και ξεκούρασης των επισκεπτών της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της ΣΑΝΑ 514 – ΠΔΕ 2022 «Επείγοντα έργα, επανεκθέσεις και εξοπλισμός Μουσείων (π.κ. 1960ΣΕ01400002) (2014ΣΕ51400009) με ενάριθμο: 2022ΝΑ51400070 5150382. CPV: 39113300- 0.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Παπαδοπούλου Ελένη

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
nchristodoulou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
14/11/2022 12:39:24 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις