Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
556483    
Ημερομηνία Έκδοσης:
14/11/2022 1:02:11 μμ
ΑΔΑ:
ΩΔΧΣ4653Π4-1ΔΚ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
15/11/2022 10:43:49 πμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

Θέμα:
Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο χώρο του εργοταξίου εργαλείων και εργαλειομηχανών (CPV:42600000-2, 44510000-8), στο πλαίσιο του υποέργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής της Χίου» του έργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής στη Χίο», με ID Δράσης 16293, ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 ΣΑΤΑ014, με κωδικό MIS 5150261, που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Βαλάκου Παρισιάνθη

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
eirini.kal@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
15/11/2022 8:43:51 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις