Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
559035    
Ημερομηνία Έκδοσης:
15/11/2022 11:35:06 πμ
ΑΔΑ:
ΨΥ364653Π4-9Η2    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
15/11/2022 1:44:10 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

Θέμα:
Σύμβαση για την την προμήθεια, μεταφορά και παράδοσή στο χώρο του εργοταξίου εργαλείων και εργαλειομηχανών, στο πλαίσιο του υποέργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής της Χίου» του έργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής της Χίου» με ID Δράσης 16293, ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 ΣΑΤΑ014, με κωδικό MIS 5150261, που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Βαλάκου Παρισιάνθη

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
eirini.kal@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
15/11/2022 11:44:13 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις