Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
560543    
Ημερομηνία Έκδοσης:
15/11/2022 3:52:15 μμ
ΑΔΑ:
6ΣΝΦ4653Π4-33Υ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
15/11/2022 4:38:34 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 3.700,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για τις εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης για την οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
15/11/2022 2:38:37 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις