Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
564657    
Ημερομηνία Έκδοσης:
17/11/2022 11:14:14 πμ
ΑΔΑ:
ΨΒΓΠ4653Π4-Φ3Θ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
17/11/2022 11:28:52 πμ

Φορέας:
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών στα Μουσεία : Παλαιό και Νέο Αρχαίας Ολυμπίας, Πύργου και Λάρισας

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Φρισήρας Κωνσταντίνος

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
csarli@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
17/11/2022 9:28:52 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις