Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
564248    
Ημερομηνία Έκδοσης:
16/11/2022 12:10:00 μμ
ΑΔΑ:
6ΧΔΩ4653Π4-0ΙΝ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
17/11/2022 11:35:30 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση έγκρισης δαπάνης και απευθείας ανάθεση προμήθειας καταδυτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΕΕΑ

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Κουρκουμέλης Δημήτρης

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
pdemiseea@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
17/11/2022 9:35:32 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις