Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
564249    
Ημερομηνία Έκδοσης:
16/11/2022 12:38:22 μμ
ΑΔΑ:
65ΚΒ4653Π4-Ι9Υ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
17/11/2022 11:43:49 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Θέμα:
Σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων στη Χαλκιδική για το έτος 2022 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού με Ειδικό Φορέα 1021.204.0000000 και με Α.Λ.Ε. 2410301001 «Αγορές καυσίμων κίνησης» του οικονομικού έτους 2022.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Κουρκουμέλης Δημήτρης

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
pdemiseea@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
17/11/2022 9:43:52 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις