Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
562609    
Ημερομηνία Έκδοσης:
16/11/2022 1:37:35 μμ
ΑΔΑ:
ΨΨ894653Π4-ΟΜΠ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
17/11/2022 1:55:28 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση υπηρεσιών αεροφωτογράφισης/βιντεοσκόπησης,(CPV:79961200-0), στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1, «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-Β ΦΑΣΗ (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ)» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-Β΄ ΦΑΣΗ», από το πρόγραμμα ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020, με κωδικό 2021ΕΠ00110010 της ΣΑΕ ΕΠ0011 του Π.Δ.Ε.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΚΟΛΛΙΑ ΕΡΩΦΙΛΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Email Καταχωρητή:
xspil74@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
17/11/2022 11:55:30 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις