Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
561609    
Ημερομηνία Έκδοσης:
15/11/2022 4:04:16 μμ
ΑΔΑ:
Ψ0ΖΕ4653Π4-ΚΥ9    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
17/11/2022 2:01:09 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση υπηρεσιών εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης(CPV: 71200000-0) , στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 2 με τίτλο "Εργασίες Πεδίου - Προστασία και Ανάδειξη των Θερμών Κλαδέου και του ΝΔ Κτηρίου Αρχαίας Ολυμπίας" του έργου "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ" ΣΑΝΑ514-ΠΔΕ2022.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΚΟΛΛΙΑ ΕΡΩΦΙΛΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Email Καταχωρητή:
xspil74@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
17/11/2022 12:01:10 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις