Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
566002    
Ημερομηνία Έκδοσης:
17/11/2022 3:06:52 μμ
ΑΔΑ:
ΨΟ3Α4653Π4-Ξ9Γ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
17/11/2022 3:14:38 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση Πρακτικών (Δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνικής προσφοράς και Οικονομικής προσφοράς) της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον 01/2022 διεθνή διαγωνισμό για την «Εξυγίανση των υδάτων των ιαματικών λουτρών, Εργαστήριο Χημικής – Μικροβιολογικής ανάλυσης υδάτων» των σπηλαίων των Ανυγρίδων Νυμφών στο πλαίσιο του υποέργου 5, του έργου: «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής λίμνης Καϊάφα».(Κωδ. Πράξης/ MIS 5007967) του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020)Έγκριση Πρακτικών (Δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνικής προσφοράς και Οικονομικής προσφοράς) της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον 01/2022 διεθνή διαγωνισμό για την «Εξυγίανση των υδάτων των ιαματικών λουτρών, Εργαστήριο Χημικής – Μικροβιολογικής ανάλυσης υδάτων» των σπηλαίων των Ανυγρίδων Νυμφών στο πλαίσιο του υποέργου 5, του έργου: «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής λίμνης Καϊάφα».(Κωδ. Πράξης/ MIS 5007967) του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Ντάρλας Ανδρέας

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Email Καταχωρητή:
ksekkas@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
17/11/2022 1:14:39 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις