Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
566544    
Ημερομηνία Έκδοσης:
17/11/2022 11:50:25 πμ
ΑΔΑ:
ΨΤ2Κ4653Π4-ΞΞ3    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
18/11/2022 10:21:55 πμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

Θέμα:
Απόφαση απ΄ ευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας (CPV 39830000-9) για τις ανάγκες των κτιρίων και μουσείων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας έως συνολικού ποσού 1.617,92 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (καθαρό ποσό 1.343,58 € + Φ.Π.Α. 274,34 €).

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΔΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
ktsoukalas@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
18/11/2022 8:21:56 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις