Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
566720    
Ημερομηνία Έκδοσης:
17/11/2022 4:18:16 μμ
ΑΔΑ:
6Ε414653Π4-Γ9Ο    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
18/11/2022 12:09:11 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Κήρυξη ως άγονου του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» για τις ανάγκες του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ,ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Τσιγαρίδα Ελισσάβετ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
zbakirtzi@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
18/11/2022 10:09:13 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις