Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
621375    
Ημερομηνία Έκδοσης:
14/12/2022 5:55:08 μμ
ΑΔΑ:
6Υ3Ψ4653Π4-ΗΕ9    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
14/12/2022 6:29:36 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας αναλώσιμων υλικών (CPV: 24910000-6 - Κόλλες, 35814000-3 - Μάσκες αερίου, 18424300-0 - Γάντια μιας χρήσης, 24200000-6 - Χρώματα και χρωστικές ουσίες, 37821000-9 - Πινέλα καλλιτεχνών, 24000000-4 - Χημικά προϊόντα, 33696300-8 - Χημικά αντιδραστήρια, 44920000-5 - Ασβεστόλιθος, γύψος και κιμωλία, 33141411-4 Ξέστρα και λάμες, 39241200-5 - Ψαλίδια) για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης στα εργαστήρια συντήρησης αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, δαπάνης ποσού πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (5.888,90 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., από τις χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2022 από Εθνικούς Πόρους - ΣΑΝΑ 514 σε βάρος του 2022ΝΑ514000105150358 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (1997ΣΕ01400000) (2014ΣΕ51400005).

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Χρυσουλάκη Στέλλα

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
gasimakopoulos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
14/12/2022 4:29:38 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις