Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
618658    
Ημερομηνία Έκδοσης:
13/12/2022 5:00:57 μμ
ΑΔΑ:
ΩΤΝ74653Π4-ΣΓ9    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
15/12/2022 9:46:34 πμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης που αφορά στην προμήθεια μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών της έκθεσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: “Ελιά: Μια Αναπαράσταση των Διαχρονικών Τεχνικών Παράγωγης Ελαιολάδου στη Λέσβο, με τη Χρήση Τεχνολογιών Virtual Reality και Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality)” - στο πλαίσιο της Δράσης “Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»” με MIS 5056217 του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
vafytrou2006@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
15/12/2022 7:46:34 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις