Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
618169    
Ημερομηνία Έκδοσης:
13/12/2022 2:45:58 μμ
ΑΔΑ:
6ΟΒΞ4653Π4-ΒΛΙ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
15/12/2022 11:22:06 πμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Θέμα:
Έγκριση 5ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο «Ψηφιακές εφαρμογές για τον αρχαιολογικό χώρο της Σπιναλόγκα» της Πράξης «Ψηφιακό Ταξίδι στη Σπιναλόγκα», του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», με κωδικό MIS 5049916.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
emaniadaki@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
15/12/2022 9:22:07 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις