Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
621008    
Ημερομηνία Έκδοσης:
14/12/2022 4:15:48 μμ
ΑΔΑ:
6ΧΩΣ4653Π4-ΜΕ4    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
15/12/2022 11:26:15 πμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης

Θέμα:
: Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες εκτέλεσης του Υποέργου 1 «Τα Χρώματα της Σιάτιστας» της Ομώνυμης Πράξης που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5074493, με κωδ. αριθ. 2021ΣΕ31410009 της ΣΑΕ3141 του Π.Δ.Ε.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
koutsidouevangelia@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
15/12/2022 9:26:17 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις