Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
622062    
Ημερομηνία Έκδοσης:
15/12/2022 11:42:42 πμ
ΑΔΑ:
ΨΜΕΛ4653Π4-474    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
15/12/2022 1:04:29 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών – προϊόντων συντήρησης (CPV: 24910000-6,44111000-1,39224000-8,32354800-7,33140000-3,24000000-4,38000000-5,24911200-5) και τη μεταφορά τους στον εργοταξιακό χώρο του ΝΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΒΑΣΣΩΝ , στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΠΤΕΡΩΝ ΝΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΒΑΣΣΩΝ» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΒΑΣΣΩΝ - Γ΄ΦΑΣΗ» που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, με κωδικό Ο.Π.Σ. 5033413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΚΟΛΛΙΑ ΕΡΩΦΙΛΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
mar.kolotour77@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
15/12/2022 11:04:31 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις