Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
623198    
Ημερομηνία Έκδοσης:
15/12/2022 3:06:59 μμ
ΑΔΑ:
ΨΑΩ04653Π4-ΟΘΨ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
15/12/2022 3:25:35 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού έως και 798,80 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης και ημισυνθετικού ορυκτελαίου

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
15/12/2022 1:25:38 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις