Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
629963    
Ημερομηνία Έκδοσης:
20/12/2022 3:12:00 μμ
ΑΔΑ:
9ΕΛΟ4653Π4-5Ω9    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
20/12/2022 4:31:17 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την ανάθεση για πολυετείς υπηρεσίες (έτος 2023 και 2024) συντήρησης και επιθεώρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Α.Μ. Χανίων,αθροιστικά συνολικού ποσού 27.000,00€(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Παπαδοπούλου Ελένη

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
mkourkounaki@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
20/12/2022 2:31:18 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις