Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
218416    
Ημερομηνία Έκδοσης:
5/5/2023 12:22:24 μμ
ΑΔΑ:
6ΘΝΥ4653Π4-ΓΜ4    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
5/5/2023 2:33:42 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
«Έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια εργαλείων, αναλώσιμων και είδη αποθήκευσης και τακτοποίησης» στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» (CPV: 44510000-8 - Εργαλεία, 16310000-1 - Χορτοκοπτικές μηχανές, 39522000-7 - Μουσαμάδες, ιστία για σκάφη, ιστιοσανίδες ή ιστιοφόρα οχήματα, τέντες, σκίαστρα, σκηνές και είδη κατασκήνωσης, 44614100-8 - Κιβώτια αποθήκευσης, 18937100-7 - Σακούλες συσκευασίας, 39142000-9 - Έπιπλα κήπου), για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς», σε βάρος της πίστωσης του έργου «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς», με κωδικό ΟΠΣ 5051260, ενταγμένο στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» του ΕΣΠΑ και Κωδικό Πράξης 2020ΕΠ02210032 της ΣΑΕΠ0221, συνολικού ποσού 3.036,41€ και αποστολή των δικαιολογητικών αυτής».

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Υπογράφων:
ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
nickkehaidis@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
5/5/2023 11:33:43 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις