Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
431658    
Ημερομηνία Έκδοσης:
13/9/2023 6:42:18 μμ
ΑΔΑ:
Ψ0Ο346ΝΚΟΤ-63Υ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
13/9/2023 7:16:37 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης, που αφορά στη «Yδροδότηση αρχαιολογικών χώρων σε δύο θέσεις (Κρηναίο και Λουτρό) στη Σάμη Κεφαλονιάς», για τις ανάγκες του υποέργου 1 "Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς" (CPV: 45330000-9, Υδραυλικές Εργασίες), στο πλαίσιο του ως άνω υποέργου του Έργου: «Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς» με Κωδικό Πράξης 2020ΕΠ02210034, ενταγμένο στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» του ΕΣΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ: 5052231.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Παπαφλωράτου Ελένη

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
nickkehaidis@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
13/9/2023 4:08:29 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις