Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
40386    
Ημερομηνία Έκδοσης:
31/1/2024 1:42:06 μμ
ΑΔΑ:
ΨΠ3346ΝΚΟΤ-ΞΦΠ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
14/2/2024 4:41:36 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Διαπιστωτική πράξη λύσης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσληφθέντος προσωπικού που απασχολήθηκε στο έργο με τίτλο «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής» (Παπαθανασίου Ι.)

Είδος Απόφασης:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Υπογράφων:
Νικολόπουλος Ευάγγελος

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
garmakollas@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
14/2/2024 2:41:36 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις