Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
118175    
Ημερομηνία Έκδοσης:
19/3/2024 9:43:53 πμ
ΑΔΑ:
9Τ7Φ46ΝΚΟΤ-9ΨΘ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
19/3/2024 12:03:26 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού έως και 2.133,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης και ημισυνθετικού ορυκτελαίου

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΑΝΑΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
19/3/2024 10:03:27 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις