Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
169901    
Ημερομηνία Έκδοσης:
16/4/2024 4:10:29 μμ
ΑΔΑ:
6Κ1546ΝΚΟΤ-8ΩΗ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
16/4/2024 4:50:23 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Απόφαση Έγκρισης 1ου Πρακτικού του Δημόσιου Διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό κατώτερου του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξειδικευμένων αδρανών υλικών (CPV 14212200-2 / Αδρανή υλικά)», στον αρχαιολογικό χώρο του Καβειρίου Λήμνου, στο πλαίσιο του 5ου υποέργου: «Προμήθεια εξειδικευμένων αδρανών υλικών» του έργου: «Συντήρηση και Ανάδειξη νότιου και δυτικού πρανούς αρχαιολογικού χώρου Ιερού των Καβείρων ν. Λήμνου», με κωδικό MIS ΤΑ 5161075, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
eviaggelos79@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
16/4/2024 1:50:23 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις