Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
213570    
Ημερομηνία Έκδοσης:
16/5/2024 5:44:42 μμ
ΑΔΑ:
6ΑΤΩ46ΝΚΟΤ-69Θ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
16/5/2024 6:18:25 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση έγκρισης δαπάνης συνολικού ποσού δώδεκα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ και δεκατριών λεπτών (12.172,13€) για τη πληρωμή μισθοδοσίας μηνός Απριλίου για το έτος 2024 του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που εργάστηκε για τις ανάγκες του υποέργου 2 «ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», του έργου SUB.1.37 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Υπογράφων:
ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
chrisapostolatou@hotmail.com

Τροποποιήθηκε:
16/5/2024 3:18:25 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις