Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
230297    
Ημερομηνία Έκδοσης:
18/6/2024 11:36:38 πμ
ΑΔΑ:
9ΟΞΛ46ΝΚΟΤ-ΖΟΧ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
19/6/2024 1:48:32 μμ

Φορέας:
Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων

Θέμα:
Πρόσκληση για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (CPV: 09132100-4 Αμόλυβδη Βενζίνη) και λαδιού μείξης για βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά εργαλεία (CPV: 09211000-1, Λιπαντικά έλαια και μέσα) για το έργο Εργασίες για τη μέριμνα, τη διαμόρφωση, τον ευπρεπισμό και τον καθαρισμό αρχαιολογικών χώρων (π.κ. 1962ΣΕ01400001) (2014ΣΕ51400007) των ΣΑΝΑ 514 & 114 - ΠΔΕ 2024

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΘΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
epaulidis@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
19/6/2024 10:48:32 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις