Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
269168    
Ημερομηνία Έκδοσης:
19/6/2024 10:31:33 πμ
ΑΔΑ:
9ΛΒΝ46ΝΚΟΤ-ΘΦΟ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
19/6/2024 2:00:50 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 33.883,66 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την προμήθεια εξωτερικού αναβατορίου που αφορά στην εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ)

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
19/6/2024 11:00:51 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις