Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
269918    
Ημερομηνία Έκδοσης:
17/6/2024 11:40:24 μμ
ΑΔΑ:
9ΙΧΞ46ΝΚΟΤ-ΟΔΕ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
19/6/2024 3:53:16 μμ

Φορέας:
Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας

Θέμα:
Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού με την Ανοικτή Διαδικασία για την ανάθεση Συμβάσεων με προϋπολογισμό κατώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων πληροφόρησης» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 349054, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΜΝΗΜΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΥΚΛΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2η ΧΙΛΙΕΤΙΑ π.Χ.)» με κωδ. αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400007 της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Είδος Απόφασης:
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Υπογράφων:
Βικάτου Ολυμπία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
elitsos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
19/6/2024 12:53:16 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις