Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
69873    
Ημερομηνία Έκδοσης:
22/2/2021 1:51:58 μμ
ΑΔΑ:
ΨΗΟ74653Π4-ΩΙΦ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
22/2/2021 6:34:38 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προσωρινός πίνακας κατάταξης-μοριοδότησης υποψηφίων για την κάλυψη θέσης ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού που θα απασχοληθεί στο έργο με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου και ολοκλήρωση αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική δυναμικότητα 40.000 Ι.Κ.».

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Νικολόπουλος Ευάγγελος

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
garmakollas@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
22/2/2021 4:34:40 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις