Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
160223    
Ημερομηνία Έκδοσης:
13/4/2021 11:39:37 πμ
ΑΔΑ:
Ψ97Τ4653Π4-8ΤΩ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
14/4/2021 11:35:10 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.93878/10.3.2021 (ΑΔΑ:6ΥΥ14653Π4-Ξ1Ψ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «INTEGRATED MANAGEMENT MODELS FOR ARCHAEOLOGICAL PARKS», ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN ADRION PROGRAMME 2014-2020, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 1071 ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «TRANSFER»

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Γιούνη Βιβή

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
nkiramarios@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
14/4/2021 8:35:12 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις