Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
170335    
Ημερομηνία Έκδοσης:
16/4/2021 1:30:03 μμ
ΑΔΑ:
ΨΜΧΟ4653Π4-ΘΦΡ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
16/4/2021 2:39:13 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ΄ αριθ. πρωτ. 93952/08.03.2021 (ΑΔΑ ΨΟΟΛ4653Π4-0ΞΛ) Προκήρυξης πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το υποέργο 5 "Αρχαιολογικές Εργασίες για την εκτέλεση του έργου "Ε.Π. Ο. Λάρισας-Καρδίτσας: Κατασκευή Τμήματος Παράκαμψης Συκεώνας" (ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ)

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
kgalazios@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
16/4/2021 11:39:14 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις