Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
421941    
Ημερομηνία Έκδοσης:
7/9/2021 3:24:55 μμ
ΑΔΑ:
6ΨΘΑ4653Π4-Ξ02    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
7/9/2021 4:20:23 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Οριστικοί πίνακες μορίων υποψηφίων της αριθμ. 351505/23-07-2021 (ΑΔΑ:ΨΗΙΗ4653Π4-ΥΣΠ) προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Υποέργου:" Συντήρηση τοιχογραφιών και τέμπλου του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. Κρήνης, Δ.Φαρκαδόνας, Π.Ε Τρικάλων, Π.Θεσσαλίας" που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχ/κης αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της πράξης: "Συντήρηση τοιχογραφιών και τέμπλου του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. Κρήνης, Δ.Φαρκαδόνας, Π.Ε Τρικάλων,Π.Θεσσαλίας",κωδ.ΟΠΣ5067679.

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
fmantzana@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
7/9/2021 1:20:24 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις